Η γέννεση μιας ηλεκτρικής κιθάρας…

Πολλά χρόνια πριν, Λυκειόπαιδο όντας, εκεί που καθόμουν «και καλά» να διαβάσω σχεδόν κάθε φορά τα παρατούσα κι έπιανα να σχεδιάζω. Σχεδίαζα τρία πράγματα. Μηχανάκια που ήταν το μεγάλο μου κόλλημα, κιθάρες που ήταν η επόμενή μου λαχτάρα και διάφορες πατέντες και κατασκευές που φανταζόμουν. Τα τελευταία αυτά σχέδια είχαν να κάνουν για ότι με [...]