Πρακτική προσέγγιση των νόμων των χορδών.

Οι χορδές μιας κιθάρας είναι ένα πεδίο αναζήτησης από τα πρωτεύοντα για κάθε κιθαριστή. Η αγορά από την άλλη προσφέρει πληθώρα προϊόντων αλλά και υποσχέσεων για την αποτελεσματικότητά τους. Ας δούμε όμως τι συμβαίνει από την πλευρά της φυσικής. Μια χορδή πρέπει να παράγει ακουστική συχνότητα. Ο μαθηματικός τύπος που δίνει αυτή τη συχνότητα είναι [...]

Multi scaling

Αναφορά πάνω σ’ αυτήν την τεχνική. Πολλές φορές κατασκευαστικές καινοτομίες έρχονται να συμπληρώσουν ανάγκες τις οργανοποιίας που με τις παραδοσιακές τεχνικές παραμένουν προβληματικές. Η τεχνική του multi scaling δεν είναι καινοτομία όμως. Μετράει πάνω από 100 χρόνια ζωής απ’ όσα αναφέρονται τουλάχιστον στη ελάχιστη υπάρχουσα βιβλιογραφία ! Γνωρίζουμε από τη φυσική ότι μια τεντωμένη χορδή [...]